Hakkımızda

İLGGK genç girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

İl Genç Girişimciler Kurulu’nun Görevleri:

a)  Kurulduğu ildeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.

b)  Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak. Bu kapsamda:

1) Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen gençlere bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamlarını hazırlamak.

2) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri düzenlemek.

3) Genç girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak.

4) Lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenlemek.

5) Genç girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak.

6) İLGGK, eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında desteklemek. Bu kapsamda:

1.    Genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,

2.    Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkanları yaratmak,

3.    Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak.

d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.

e) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimci yönlendirmek ve teşvik etmek.

f) Genç girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek,

g) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurmak.

© 2017 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Please publish modules in offcanvas position.